نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوازدهمين جلسه شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت مورخ 1396/02/17

 

    دوازدهين جلسه شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت مورخ 1396/02/17 درحوزه رياست برگزار گرديد.